coalesce

Funkce coalesce v PHP?

Coalesce? Cože to vlastně je za divnou funkci? Jednoduše řečeno funkce COALESCE vrací hodnotu prvního výrazu, který nemá hodnotu NULL. To v praxi znamená, že pokud máte dvě proměnné z čehož jedna je teoreticky nenaplněna, resp. není inicializovaná, bude vrácena hodnota právě té druhé proměnné. Jistě, funkce coalesce existuje obecně…