PHP

Funkce coalesce v PHP?

Coalesce? Cože to vlastně je za divnou funkci? Jednoduše řečeno funkce COALESCE vrací hodnotu prvního výrazu, který nemá hodnotu NULL. To v praxi znamená, že pokud máte dvě proměnné z čehož jedna je teoreticky nenaplněna, resp. není inicializovaná, bude vrácena hodnota právě té druhé proměnné. Jistě, funkce coalesce existuje obecně…

PHP a validace e-mailové adresy

Tuto validaci léta úspěšně používám na kontaktních formulářích k ověření platnosti e-mailové adresy:   function validateEmail($email){ $pattern = ‚^[_a-zA-Z0-9\.\-\=\^\-]+@[_a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$‘; if (ereg($pattern,$email)!=0){ if (!getmxrr(substr($email,strpos($email,’@‘)+1), $mxhosts)) return ‚zadaná e-mailová adresa není platná dle DNS‘; } else return ‚zadaná e-mailová adresa není platná‘; return true; }