fragment

ext 4(3) a defragmentace

Opět jsem narazil na tvrzení, že je nutné ext systémy defragmentovat. Není. Tečka, konec věty. I v těch nejšílenějších situacích, kdy se dosáhne zmiňovaného zaplnění nad 95% je stále dost a dost prostoru na to, aby systém efektivně předcházel fragmentaci alokací bloků poblíž fyzického umístění souboru. Pokud náhodou po defragmentaci zatoužíte,…