mx

Postfix a sasl dovecot autentizace

Postfix a autentizace Protože je to sice děsně jednoduché, ale spousta lidiček nepochopila onu jednoduchost, raději zahájím takový maličkatý seriál ohledně MX serveru s virtuálním uživatelem, antispamem a tak podobně. Začnu trochu z kraje a to konfigurací postfixu tak, aby byl schopen ověřit uživatele přes sasl. Zatímco v dobách dřívějších…

PHP a validace e-mailové adresy

Tuto validaci léta úspěšně používám na kontaktních formulářích k ověření platnosti e-mailové adresy:   function validateEmail($email){ $pattern = ‚^[_a-zA-Z0-9\.\-\=\^\-]+@[_a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$‘; if (ereg($pattern,$email)!=0){ if (!getmxrr(substr($email,strpos($email,’@‘)+1), $mxhosts)) return ‚zadaná e-mailová adresa není platná dle DNS‘; } else return ‚zadaná e-mailová adresa není platná‘; return true; }

DNS záznamy potřebné pro funkci mail serveru jasně a jednoduše

I taková naprosto jasná a jednoduchá věc se zdá býti pro hodně lidí problém. O co se jedná? V reálu se setkávám i u „profesionálních“ serverů s nevhodně nebo absolutně špatně nastavenými DNS záznamy pro provoz poštovního serveru. Snad nejkřiklavějším případem budiž nejmenovaná česká společnost, která pro svou doménu vůbec…